Close

Cách chơi Yuumi SP - trùm hỗ trợ mùa 9 AP buff đồ

Cùng đến với cách chơi Yuumi Sp mùa 9 lên đồ tướng mới và bảng ngọc bổ trợ Yuumi của trùm Support AP phép sư hỗ trợ này nhé

 

 

Xem video