Kayle
Close

Bộ Combo có 1-0-2 hất tung kinh dị của Contractz: E + Q -> Tốc biến - Hất tung

Xem video

Reviews 9 votes