Kayle
Close

Bang cầm Kai'Sa quá khủng | Một mình lao lên hốt trọn Triple

Pha xử lý ấn tượng nhất của Bang trong trận Wildcard vs KSV kết thúc game 1 với KSV

Xem video

Reviews 6 votes