Bán Kết CKTG 2020: SN vs TES

Kết quả TES vs SN Bán Kết CKTG ngày 25/10

 

Trận 2:

 

Ván 3:

 

Game 4:

Xem video