Sylas

4 Supports cho 1 Carrys - Bất tử

Thử ngay với chế độ mới All for One, 4 lulu sp buff cho 1 carry, thế này đỡ sao nỗi

Xem video

Reviews 9 votes